Thông tin liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Địa chỉ : 08 Trần Phú,Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại :057 3842018

Fax :

Email :trungtamtttkphuyen@gmail.com

Website :http://khcn.phuyen.gov.vn

Liên hệ