Tầm nhìn- Sứ mệnh

Sứ mệnh
Tầm nhìn
Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, bằng những nỗ lực vượt bậc Bitco phần đầu trở thành hệ thống siêu thị cửa gỗ công nghiệp, cửa nhựa, cửa cháy đầu. Khẳng vị thế và năng lực của Bitco bằng tốc độ tăng định vị trưởng doanh số của các dự án hàng, doanh thu tăng vượt bậc trong thời gian ngắn và phát triển bền vững trong tương lai.